Print

Test hemoCARE

Detekcia

Test hemoCARE sa používa ako preventívne vyšetrenie na dokázanie okultných gastro-intestinalnych zdrojov krvácania, ktoré sa často vyskytujú v spojitosti s kolorektálnymi neoplaziami pri zisťovaní okultného krvácania v stolici modifikovanou guajakovou metódou.

Výhody:

  • Výsledok od 30 sekúnd do 2 minút
  • Sensitivita: 94 %
  • Špecifita : 97 %
  • Test bol použitý pri národnom skríningu v Nemecku
  • Komparatívna štúdia na vzorke 21346 pacientov
Test hemoCARE
Obsah balenia 50 testovacích obálok

Každá obálka obsahuje: 3 skúšobné testovacie karty ( s 3 skúšobnými políčkami) a 9 špachtľami, návod pre pacientov a lekára, 40 ml reakčnej kvapaliny.

Vzorka stolica
Metóda modifikovaný guajakový test
Dôkaz ľudský hemoglobín (HB)

Princíp hemoCARE testu:

Nakvapkaním peroxidu vodíka na uschnutú vzorku stolice do gvajakovou živicou impregnovaného testovacieho políčka, sa gvajak peroxidáze podobnému účinku intaktného hemoglobínu oxiduje a vytvára charakteristickú modrú farbu. Test reaguje len s voľnými hemoglobínmi z rozpadu červených krviniek. Ak je krv prítomná , podporuje sa hemolýza substanciami v stolici, primárne vodou a soľou , bez zachytenia fyziologických krvácaní.