Print

Test helicoCARE-direct

Detekcia

Imunochromatografický rýchlotest pre kvalitatívny dôkaz antigénu Helicobacter pylori v stolici. Diagnóza a kontrola liečby pri infekcii Helicobacter pylori.

Výhody

  • Špecifita: 98%
  • Senzitivita: 90%
  • Výsledok: do 15 minút
  • Analytická senzitivita: 4-8 ng/mL

Výsledky testu sú zdokumentované v štúdii v porovnaní s histológiou a ureázovým rýchlotestom

Test helicoCARE-direct
Obsah balenia 25 testovacích súprav
Každá súprava obsahuje: 1 testovaciu kazetu, skúmavku na vzorku s reakčnou kvapalinou, návod na použitie pre pacienta, 1 návod na použitie pre lekára
Vzorka stolica
Metóda imunochromatografický rýchlotest pre kvalitatívny dôkaz antigénu HP v stolici
Dôkaz Helicobacter pylori

Infekcie Helicobacter pylori a diagnóza

Infekcia Helicobacter pylori je jednou z najviac rozšírených chronických infekcií človeka.
Významná je najmä pri tvorbe chronických gastritíd ako aj pri vytváraní ulcera ventriculi et duodeni. Ďalej predstavuje predispozíciu pre tvorbu MALT-lymfómu a bola zaradená do prvej triedy karcinogénov vytvárajúcich žaludočný karcinóm.

Metódy ztisťovania

Rozlišujeme metódy závislé od biopsie , ako Urease test a metódy histologického dokazovania výskytu zárodku, od neinvazivných metód ako 13 C urea dychový test, serologické testy na dôkaz protilátok H.pylori, alebo na dôkaz antigénu v stolici (metóda použitá pri tomto teste).

Princíp testu:

Po nanesení vzorka putuje pôsobením kapilár k membráne s protilátkami zlatých konjugátov. Pri pozitívnej vzorke spojením H.pylori antigénu na odpovedajúci anti H.pylori zlatý konjugát protilátky vznikne komplex, ktorý ďalej putuje až k línii pozostávajúcej z anti H.pylori protilátky. Ak je antigén H.pylori prítomný vytvorí sa v testovacom políčku pri “T” fialová čiara. Ako interná pozitívna kontrola sa vzorkou rozpustí na membráne zlatého konjugátu nezávislá protilátka zlatého konjugátu, ktorá nezávisle od prítomnosti antigénu H.pylori dalej putuje a na testovacom políčku sa zobrazí fialová čiarka pri označení “C” (ako kontrola pre správne vykonanie testu).