Print

Test menopauzy – Viola

Detekcia

Pomocou tohoto testu môžete spoľahlivo rozpoznať obdobie Vašho prechodu. Test menopauzy – Viola  je imunologickým testom dôkazu ľudského folikulystimulujúceho hormónu (FSH) v moči, ktorého hladina sa v postmenopauze zvyšuje a ostáva trvale zvýšená.

Test menopauzy – Viola
Obsah balenia 2 fóliové balenia v každom 1 testovacia tyčinka a prostriedok pohlcujúci vlhkosť a návod na použitie
Vzorka moč
Metóda Enzymatický rýchlotest s vizuálnym zobrazením a vyhodnotením
Dôkaz ľudský folikulystimulujúci hormón (FSH)

Som už v prechode? Pomocou tohoto testu môžete spoľahlivo rozpoznať obdobie Vašho prechodu.Toto obdobie, teda čas po poslednom mesačnom krvácaní sa nazýva postmenopauza.Postmenopauza prebieha okolo 50-tého roku života. Za nástup prechodu sú zodpovedné hlavne hormóny. Kolísanie produkcie hormónov vyvoláva typické príznaky prechodu ako napríklad: návaly horúčosti, vaginálne svrbenie, silné potenie, poruchy spánku, depresie, bolesti srdca, oslabenie sexuálity, sucho  v očiach, bolesti v kĺboch alebo zápchu.

Tento test zisťuje hormón FSH (folikulostimulačný hormón). Jeho hladina v moči pred postmenopauzou kolíše v rozmedzí 10 a 20IU/l (medzinárodná jednotka na liter).V postmenopauze sa zvyšuje hladina nad 25IU/l a ostáva trvale zvýšená.

Pomocou tohoto testu môžete určiť, či hladina Vášho FSH je nad 25IU/l. Aby ste si boli istá, že ste v období postmenopauzy, musíte vykonať druhý test týždeň po prvom teste.

Čas vykonania testu:

Tento test môžete vykonať v ktorejkoľvek dennej dobe. Použite však vždy prvý ranný moč, pretože v ňom je koncentrácia FSH najvyššia.

Ďalšie upozornenia:

  • Tento test menopauzy stanovuje prechod do postmenopauzy. Pretože postmenopauza je ovplyvnená mnohými faktormi, nemôžete s úplnou istotou viedieť, že sa začala postmenopauza. Neuskutočnujte preto žiadné zdravotne závažné rozhodnutia zakladajúce sa na tomto teste (napr. užívanie liekov), ale obráťte sa, prosím, s dôverou na Vášho lekára.
  • Lieky, ktoré obsahujú FSH, môžu mať skresľujúci vplyv na výsledok testu.
  • Tento test je imunologickým testom dôkazu ľudského folikulystimulujúceho hormónu (FSH) v moči.

Nárast FSH v moči znamená, že postmenopauza bola pravdepodobne (ale nie s úplnou istotou) dosiahnutá. Okrem toho vynechanie nárastu FSH nie vždy znamená, že postmenopauza nebola dosiahnutá. Používané testovacie materiály (napr. protilátky) sú potenciálne infekčné materiály, od ktorých však nehrozí žiadne nebezpečenstvo, ak všetky zložky testu použijete podľa návodu.