chamýdia test

Chlamydia trachomatis – Infekcia

Postrach mladej generácie spôsobuje malá baktéria, vnútrobunkový parazit, ktorá k tomu, aby mohla prežila potrebuje napojiť sa na energetické systémy ľudskej bunky. Infekcia sa u človeka nemusí navonok prejaviť žiadnymi príznakmi. A tak je o to je nebezpečnejšia. Môže sa [...]

Test na Chlamýdie Trachomatis

Test na Chlamýdie Trachomatis

Domáci test na chlamýdie určený pre ženy Vám umožní rýchlo a spoľahlivo zistiť, či ste sa nenakazili touto baktériou.